Dupont slider 300

Statement 12 oktober

Statement DuPont naar aanleiding van gesprek met provincie Zuid-Holland

Dordrecht, 12 oktober 2016 - Vanochtend heeft de directie van DuPont met gedeputeerde Janssen en gedeputeerde Vermeulen van de provincie Zuid-Holland gesproken.

DuPont heeft aan de gedeputeerden bevestigd zich tot het uiterste in te spannen om door middel van veiligheidsstudies aan te tonen dat er geen bezwaren zijn om de productielijn van Delrin, die DuPont zelf heeft stilgelegd, opnieuw in bedrijf te nemen. Deze studies en de aanpassingen die daaruit voortvloeien, worden uitgevoerd door interne en externe experts. Veiligheid, gezondheid en zorg voor milieu en omwonenden neemt DuPont uitermate serieus. DuPont wijst erop dat met de recente voorvallen de gezondheid en veiligheid van omwonenden en werknemers niet in gevaar is geweest. DuPont blijft in nauw overleg met de autoriteiten.